top of page

FOR SALE / TE KOOP

Hendrina

20150912_130214

Recently painted three bedroom house, bathroom, covered veranda and  a lockup garage on a burger erf.  

 

Onlangs uitgeverfde drie-slaapkamer huis, badkamer, onderdak stoep en `n toesluit motorhuis op `n burger erf.

 

R550 000 - Kobus 071 401 0950  

Three bedroom house, two complete bathrooms, open plan kitchen, two lockup garages, outside room with an attached bathroom on a burger erf.

 

Drie-slaapkamer huis, twee volledige badkamers, oopplan kombuis, twee toesluit motorhuise, buitekamer met aangehegde badkamer op `n burger erf. 

 

R580 000  - Kobus 071 401 0950

20150912_131550
20150912_163102
20150912_163125

Three two bedroom flats situated on a burger erf. All units have their own bathrooms and are currently being occupied by pre-approved tenants.  

 

Drie twee-slaapkamer woonstelle geleë op `n burger erf. Alle eenhede het hul eie badkamers en word tans geokkupeer deur goedgekeurde huurders. 

 

R700 000 - Kobus 071 401 0950

Modern three bedroom house in immaculate condition, complete bathroom and additional toilet, lockup garage, outside room with toilet and a seperate bachelor's flat. 

 

Moderne drie-slaapkamer huis in puik kondisie, volledige badkamer en addisionele toilet, toesluit motorhuis, buitekamer met eie toilet en `n aparte eenmanwoonstel.  

 

R820 000 - Kobus 071 401 0950

20150821_131809
20150821_130711
20150821_130638
20150821_131044
20150821_130928
20150821_130859
20150912_163431

Three bedroom house with a bathroom, kitchen, scullery and living area situated in a prime location. 

 

Drie slaapkamer huis met `n badkamer, kombuis, opwas area en leefarea geleë in `n ideale gebied.  

 

R900 000 - Kobus 071 401 0950

Modern three bedroom house, two complete bathrooms, a bar with spacious entertainment area, lockup garage with additional undercover parking as well as outside buildings situated on a burger erf. 

 

Moderne drie-slaapkamer huis, twee volledige badkamers, `n kroeg met ruim onthaal area, toesluit motorhuis met addisionele onderdak parkering asook buite geboue gelëe op `n burger erf.  

 

R950 000 - Kobus 071 401 0950

20150912_124546
20150912_124609
20150912_124652
20150912_123512

Spacious four bedroom house, two complete bathrooms, outdoor braai facilities and double lockup garages situated on a burger erf. 

 

Ruim vier-slaapkamer huis, twee volledige badkamers, buite braai fasiliteite, dubbel toesluit motorhuise gelëe op `n burger erf.  

 

R1 300 000 - Kobus 071 401 0950

Modern four bedroom house, two complete bathrooms, three spacious lockup garages as well as additional outside rooms on a burger erf.   

 

Moderne vier-slaapkamer huis, twee volledige badkamers, drie ruim toesluit motorhuise sowel as addisionele buitekamers gelëe op `n burger erf.  

 

R1 600 000 - Kobus 071 401 0950

Mountain Lake
River Boathouse
Misty Slopes
Ferris Wheel
Beach Huts
Palm Trees
bottom of page