top of page

About us:

Meer oor ons:

We specialise in Property Transactions, Selling & Leasing of Property, Contracts, Antenuptial Contracts, Wills, and Trusts.

Ons spesialiseer in Eiendomstransaksies, Verkope & Verhuring van Eiendom, Kontrakte, Huwelikskontrakte, Testamente en Trusts.

Our services are mainly rendered in Mpumalanga and Gauteng, although we are able to assist our clients throughout South Africa.

Ons dienste word hoofsaaklik in Mpumalanga en Gauteng gelewer, maar ons kan ons kliënte regoor Suid – Afrika bystaan.

We strive to be your legal partner of choice by providing excellent and efficient legal services and solutions to suit your unique needs.

 

Dit is ons doel om u prokureur van keuse te wees deur uitsonderlike en effektiewe regdienste en oplossings te lewer wat u unieke behoeftes vervul.

Karel Smit

 

Karel is an Attorney, Notary Public, and Conveyancer of the High Court of South Africa. He holds the following qualifications: LL.B degree (UP), LL.M (Tax Law) Master's degree (UNISA), AIPSA Diploma in Insolvency Law, Certificate in Advanced Labour Law, and a Certificate in Advanced Trust Law.  

Karel is 'n toegelate Prokureur, Notaris en Aktebesorger van die Hooggeregshof van Suid - Afrika. Hy beskik oor die volgende kwalifikasies: LL.B - graad (UP), LL.M (Belastingreg) Meestersgraad (UNISA), AIPSA Diploma in Insolvensiereg, Sertifikaat in Gevorderde Arbeidsreg en 'n Sertifikaat in Gevorderde Trustreg.

Contact details

38 De Jager Str. Hendrina 1095 

Reception: 0798821176

marie@smitvw.com

Rentals: 0710790356

cheryl@smitvw.com

Karel Smit: 0826678880  

karel@smitvw.com                

 

Kontakbesonderhede

De Jagerstr. 38 Hendrina 1095    

Ontvangs: 0798821176

marie@smitvw.com

Huur: 0710790356

cheryl@smitvw.com

Karel Smit: 0826678880

karel@smitvw.com                

 

bottom of page